วันหยุดราชการ

ปี 2563

วันพุธ1 มกราคม 2563วันขึ้นปีใหม่
วันเสาร์8 กุมภาพันธ์ 2563วันมาฆบูชา
วันจันทร์6 เมษายน 2563วันจักรี
วันจันทร์13 เมษายน 2563วันสงกรานต์
วันอังคาร14 เมษายน 2563วันสงกรานต์
วันพุธ15 เมษายน 2563วันสงกรานต์
วันศุกร์1 พฤษภาคม 2563วันแรงงานแห่งชาติ
วันจันทร์4 พฤษภาคม 2563วันฉัตรมงคล
วันพุธ6 พฤษภาคม 2563วันวิสาขบูชา
วันพุธ3 มิถุนายน 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
วันจันทร์6 กรกฏาคม 2563วันอาสาฬหบูชา (ชดเชย)
วันอังคาร28 กรกฏาคม 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันพุธ12 สิงหาคม 2563วันแม่
วันอังคาร13 ตุลาคม 2563วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันศุกร์23 ตุลาคม 2563วันปิยมหาราช
วันจันทร์7 ธันวาคม 2563วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ชดเชย)
วันพฤหัสบดี10 ธันวาคม 2563วันรัฐธรรมนูญ
วันพฤหัสบดี31 ธันวาคม 2563วันสิ้นปี