วันหยุดราชการ

ปี 2565

วันเสาร์1 มกราคม 2565วันขึ้นปีใหม่
วันพุธ16 กุมภาพันธ์ 2565วันมาฆบูชา
วันพุธ6 เมษายน 2565วันจักรี
วันพุธ13 เมษายน 2565วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี14 เมษายน 2565วันสงกรานต์
วันศุกร์15 เมษายน 2565วันสงกรานต์
วันจันทร์2 พฤษภาคม 2565วันแรงงานแห่งชาติ
วันพุธ4 พฤษภาคม 2565วันฉัตรมงคล
วันจันทร์16 พฤษภาคม 2565วันวิสาขบูชา
วันศุกร์3 มิถุนายน 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
วันพุธ13 กรกฏาคม 2565วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดี28 กรกฏาคม 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันศุกร์12 สิงหาคม 2565วันแม่
วันพฤหัสบดี13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันจันทร์24 ตุลาคม 2565วันปิยมหาราช
วันจันทร์5 ธันวาคม 2565วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ชดเชย)
วันเสาร์10 ธันวาคม 2565วันรัฐธรรมนูญ
วันเสาร์31 ธันวาคม 2565วันสิ้นปี